15 Signs you are born for travel writing

Nederlands

[:en]Ever dreamed of a career in travel writing? Working in this field is not as easy at it might seem and comes with a lot of hard work and responsibility.

There are some skills required for being successful as a travel writer, so let’s have a look if you got what it takes:

 

 

15 Signs you are born for travel writing | The Travel Tester

 

An Adventurous Spirit

 1. You are interested in exploring new places. Curious to see how these places differ from home, how they are unique to what you’ve seen so far and how you can get the most out of your stay there.
 2. You are good at adapting to new situations. You can handle both a 5 star hotel as a camping trip. You are happy to push your own limits as well and try out things you’ve never done before.
 3. You are someone that enjoys meeting new people. You like to listen to their life stories, try out their travel tips, meet their friends and families and always remember the good times you had with them when thinking back of a trip.
 4. You’re not scared of travelling alone and explore a place without depending on pre-arranged tours or trips. You have travelled enough yourself to be able to make your own travel arrangements.

 

The Travel Tester Bio: Nick and Nienke

 

A Sense For Detail

 1. You pay attention to everything you see, smell, hear, taste and feel around you. You remember all this as well – because you write every little detail down.
 2. You are a natural storyteller. You love to share your experiences in an entertaining manner and like to see other people get excited about your stories.
 3. You have an opinion about the things you see and hear around you. You can explain to others why you think one place is better (or worse) than another, why people should visit this particular restaurant, or participate in that activity.
 4. You love to do research. You read a lot about the places you visit and can write about a destination’s context and history. Because you’ve done your research well, you are able to spend your time in the field to a maximum.
 5. You read other travel articles on a regular basis and learn from these by looking at structure, topics, writing style, grammar, vocabulary, etc.

 

 

 

A Professional Mindset

 1. You know what you’re good at, you know what a good story is and you can sell yourself, your ideas and eventually your articles and/or photos to someone.
 2. You are a creative and original person. You can make quick changes when an article is not working, come up with unique topics and can provide additional photographs to your story.
 3. You are friendly, polite and pleasant to work with. You are also very good in communicating.
 4. You follow directions and guidelines very well. You can adjust your own ideas to those of an editor. You can deal with rejection and see it as a way to learn, to improve your work and be more successful the next time.
 5. You are flexible in your hours. You have the time and space to seize opportunities that come on your path. You can leave right away if an editor asks you to. You don’t mind working infrequently.
 6. You know how to handle a budget, stick to it and make your money last.

 

How did you ‘score’?

Ever though about taking the leap and working as a travel writer? Let me help you get started! In upcoming posts I will be talking a bit more about what’s needed to make it in the world of press trips, deadlines and freelance work.

 

The Travel Tester || Your Turn

Do you have a (secret) dream of becoming a travel writer? Tell us all about it!

[:nl]Heb je ooit gedroomd van een carrière als reisschrijver? Werken in deze wereld is niet makkelijk als het lijkt en het komt met een heleboel hard werken en verantwoordelijkheid.

Er zijn een aantal vaardigheden nodig om een succesvolle reisschrijver te worden, dus laten we eens kijken of jij deze al onder de knie hebt:

 

 

15 Tekenen dat je geboren bent om te schrijven over reizen | The Travel Tester

 

 

Een Avontuurlijke Geest

 1. Je bent geïnteresseerd in het ontdekken van nieuwe plaatsen. Nieuwsgierig om te zien hoe deze plaatsen anders zijn dan thuis, hoe ze uniek zijn ten opzichte van wat je tot dan toe gezien hebt en hoe je het meeste uit je tijd daar kunt halen.
 2. Je bent goed met het aanpassen aan nieuwe situaties. Je kunt er tegen om zowel in 5 sterren hotels te overnachten als te kamperen. Je zoekt graag je grenzen op en probeert dingen die je nog nooit eerder deed.
 3. Je bent iemand die het leuk vindt om nieuwe mensen te ontmoeten Je luistert graag naar hun levensverhalen, hun reistips te proberen, hun vrienden en families te ontmoeten en altijd de goede momenten te onthouden die je met ze had als je terugdenkt aan een reis.
 4. Je bent niet bang om alleen te reizen en een plaats te ontdekken zonder te leunen op een vooraf geregelde tour of trip. Je hebt genoeg zelf gereisd om je eigen reis te regelen.

 

The Travel Tester Bio: Nick and Nienke

 

Oog Voor Detail

 1. Je schenkt aandacht aan alles dat je ziet, hoort, ruikt, proeft en voelt om je heen. Je onthoudt dit ook, omdat je elk klein detail opschrijft. 
 2. Je bent een geboren verhalenvertellerr. Je houdt ervan om je ervaringen op een vermakelijke manier te vertellen en vindt het leuk om te zien hoe anderen genieten van jouw verhalen.
 3. Je hebt een mening over de dingen die je ziet en hoort om je heen. Je kunt aan anderen uitleggen waarom jij denkt dat een bepaalde plaats beter (of slechter) is dan een andere, waarom mensen juist dat specifieke restaurant moeten bezoeken of moeten deelnemen aan juist die activiteit.
 4. Je vind het leuk om onderzoek te doen. Je leest veel over de plaatsen die je bezoekt en kan schrijven over de context en geschiedenis van een bestemming. Omdat je je onderzoek goed gedaan hebt, ben je in staat om je tijd onderweg tot het maximale te benutten.
 5. Je leest andere reisartikelen op een regelmatige basis en leert van deze verhalen door te kijken naar de structuur, onderwerpen, schrijfstijlen, grammatica, woordenschat, enz.

 

 

 

Een Professionele Instelling

 1. Je weet waar je goed in bent, je weet wat een goed verhaal is en je kunt jezelf verkopen. Je kunt je ideeën en uiteindelijk je artikelen en/of foto’s aan iemand verkopen.
 2. Je bent een creatief en origineel persoon. Je kan snelle verbeteringen aanbrengen als een artikel niet werk, met unieke onderwerpen komen aanzetten en aanvullende foto’s bij je verhaal leveren.
 3. Je bent vriendelijk, beleefd en prettig om mee te werken. Je bent ook goed in communiceren.
 4. Je volgt aanwijzingen en richtlijnen goed op. Je kan je eigen ideeën aanpassen aan die van een redacteur. Je kunt omgaan met afwijzing en het zien als een manier om te leren, om je werk te verbeteren en meer succesvol te zijn bij een volgende keer.
 5. Je bent flexibel in je uren. Je hebt de tijd en ruimte om kansen te grijpen die op je pad komen. Je kunt gelijk vertrekken als een redacteur je dat vraagt. Je vindt het niet erg om onregelmatig te werken.
 6. Je weet hoe je moet omgaan met een budget, je eraan te houden en je geld goed te besteden.

 

Hoe ‘scoorde’ jij’?

Heb je er ooit over gedacht om de sprong te wagen om te gaan werken als reisschrijver? Laat me je helpen om te beginnen! In aankomende berichten zal ik het wat meer hebben over wat er nodig is om het te maken in de wereld van de persreizen, deadlines en freelance werk.

 

The Travel Tester || Your Turn

Heb jij een (geheime) droom om een reisschrijver te worden? Laat het me weten!

[:]

More from Nienke
10 Hands-on Travel Experiences in Japan You Need to Know About
The Travel Tester takes you on a creative travel journey through Japan!
Read More
Join the Conversation

5 Comments

 1. says: Smither Reens

  Thanks for this very helpful and interesting post! Yay I scored more than half. haha! a lot of things to work on but this is a good push! :) look forward to more posts from you!

  1. says: thetraveltester

   Thanks for the lovely comment! I love to write more about travel writing, so keep an eye out here on the blog!

 2. says: Helen Nel

  thanks so much for this post, will definitely be looking into the essentials kit to get my blog up and running for good. Another thing is starting locally. There is no need for the first attempt to be a huge overseas tour, but if it is, great!

Leave a comment
Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CommentLuv badge

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.