[:en]Money Travel Quote by Paulo Coelho[:nl]Geld Reiscitaat door Paulo Coelho[:]

Some posts on this site contain affiliate links. If you book or buy something through these links, we earn a small commission (at no extra cost to you) Read our privacy policy for more information.

nlNederlands (Dutch)

[:en]

 “Travel is never a matter of money, but of courage.” – Paulo Coelho

Inspiring Travel Quotes - Courage

I wish you a wonderful week!

Please feel free to share this travel quote on Social Media, a link back to my website is appreciated!

 

Story Behind This Quote:

On the west coast of Australia, on the beach of Broome, we met two European travelers. They were young, happy and fishing in the ocean. They told us that they didn’t have a lot of money left, so they bought a bag of $1 pasta and were now fishing for the rest of their dinner.

Even though they only caught a small fish, they cooked it and I could see contentment in their eyes. Maybe it wasn’t much, but they were happy and exactly where they wanted to be. If that isn’t courage, I don’t know what else is!

 

Start small, grow big

Seeing these travellers, it made me realize that you don’t need much to experience the world.  A lot of people might not leave home with the idea of travel being only for a select (read: wealthy) few. But you can travel with a small budget. And by travelling this consciously, you will probably have a much more intense experience as well.

Let go the thought of what you might not be able to do and start seeing what you can.

 

 

Tell Me:

What is the most courageous thing you’ve ever done?

[:nl]

 “Travel is never a matter of money, but of courage.” – Paulo Coelho

Inspiring Travel Quotes - Courage

Ik wens je een geweldige week!

Voel je vrij om dit reiscitaat te delen op Social Media, een linkje terug naar mijn website zou heel tof zijn!

 

Verhaal achter dit citaat:

Aan de westkust van Australië, op het strand van Broome, kwamen we twee Europese reizigers tegen. Ze waren jong, gelukkig en aan het vissen in de zee. Ze vertelde ons dat ze niet veel geld meer over hadden, dus kochten ze een zak met $1 pasta en gingen ze vissen voor de rest van hun maaltijd.

Hoewel ze maar een kleine vis vingen, gingen ze hem koken en kon ik zien hoe tevreden ze waren. Misschien was het niet veel, maar ze waren blij en precies waar ze wilden zijn. Als dat geen moed is, dan weet ik het niet!

 

Begin Klein, Groei Groot

Door deze reizigers tegen te komen, besefte ik dat je niet veel nodig hebt om de wereld te zien. Vel mensen gaan misschien nooit op reis omdat ze denken dat reizen alleen voor een kleine (rijke) groep is. Maar je kunt zeker reizen met een klein budget. En door bewust te reizen, zul je waarschijnlijk ook nog sterkere ervaringen hebben

Laat de gedachte varen van wat je misschien niet kunt doen en begin te zien wat je wel kunt bereiken.

 

 

Vertel eens:

Wat is het meest moedige dat je ooit deed?

[:]

nlNederlands (Dutch)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CommentLuv badge

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.