[:en]Challenge Travel Quote by Paulo Coelho[:nl]Uitdaging Reiscitaat door Paulo Coelho[:]

nlNederlands (Dutch)

[:en]”Accept each challenge as an opportunity to transform yourself. Never allow yourself to be discouraged.” – Paulo Coelho

 

Inspiring Travel Quote - Challenge 

I wish you a wonderful week!

Please feel free to share this travel quote on Social Media, a link back to my website is appreciated!

 

Story behind this quote:

This quote by Paulo Coelho couldn’t apply more on travelling than anything else. Going away to a foreign place, where you’re not familiar with everyday customs and every situation is unknown to you, comes with a lot of challenges.

You will find yourself in situations where you have to be creative, stand up for yourself, fight away fear or homesickness, interact with people that you don’t know, following rules or systems you might not agree with… but it will enrich you in so many ways.

 

Face Your Challenges

There were lots of moments, especially during my solo travels, where I felt a bit unsure or alone at some point. But looking back on these challenges, I can see now how it made me stronger, how it transformed me to a person that can deal with problems more easily.

I became more creative, more independent, more aware of the world around me. Everything I learned about having a different outlook on the world and taking advantage of any unexpected curves in the road, I can now apply to almost anything I do today. Isn’t that great?

 

Tell Me:

What was the biggest challenge you overcame while travelling?

[:nl]”Accept each challenge as an opportunity to transform yourself. Never allow yourself to be discouraged.” – Paulo Coelho

 

Inspiring Travel Quote - Challenge 

Ik wens je een geweldige week!

Voel je vrij om dit reiscitaat te delen op Social Media, een linkje terug naar mijn website zou heel tof zijn!

 

Verhaal achter dit citaat:

Dit citaat door Paulo Coelho kon niet beter passen bij reizen dan iets anders. Weggaan naar een onbekende plek, waar je niet bekend bent met de dagelijkse gebruiken en elke situatie nieuw voor je is, komt met veel uitdagingen.

Je zult jezelf in situaties vinden waar je creatief moet zijn, voor jezelf moet opkomen, angst of heimwee moet bevechten, praten met mensen die je niet kent, regels of systemen volgen waar je het misschien niet mee eens bent… maar het zal je op zoveel manieren verrijken.

 

Face Your Challenges

Er waren veel momenten, vooral toen ik alleen reisde, waar ik me een beetje onzeker of alleen voelde. Maar als ik nu terugkijk op deze uitdagingen, kan ik zien hoe het me sterker maakte, hoe het me vormde tot iemand die nu makkelijker met problemen kan omgaan.

Ik werd creatiever, meer onafhankelijk, meer bewust van de wereld om mij heen. Alles dat ik leerde over het hebben van een andere kijk op de wereld en voordeel halen uit onverwachte bochten in de weg kan ik nu op bijna alles dat ik doe in het leven toepassen. Is dat niet geweldig?

 

Vertel eens:

Wat was de grootste uitdaging die je tijdens het reizen overkwam?

[:]

nlNederlands (Dutch)

More from Nienke

Summer Events Austria: Experience the Wachau RegionZomer Evenementen Oostenrijk: Ervaar de Wachau Regio

Austria has always been a Winter destination for me, setting my first...
Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CommentLuv badge

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.