Close-Up / Macro Photography Tips For Travellers

Every month, I’d like to show you some of my own travel photos. For inspiration, but also to give you some quick tips on how to improve your own travel photography.  

Elke maand wil ik je graag wat van mijn eigen reisfoto’s laten zien. Ter inspiratie, maar ook om je wat snelle tips te geven om je eigen reisfotografie te verbeteren

 

Travel Photo Tips - Close-Up/Macro | The Travel Tester

 

Getting up close and personal

For the start of this series of travel photo tips, I’ve chosen for a close-up (when it’s an extreme close-up, it’s also referred to as macro photography), as it is one of the easiest ways to improve your photos instantly. Simply by getting up close, you get a beautiful composition and it really makes the image ‘pop’. To get the best quality photo, don’t simply crop the image to the preferred composition, but physically get up close to the subject. That way, you can even print your photo on a big size later, and can still see the beautiful details. I think macro photography works best when you either fill the whole frame with the subject. Or choose a background that is simple, so it won’t distract the viewer.  

 

Have a good look

Close-up, or macro photography, forces you to take a bit more time when taking a photo. I think it also makes you look better at the scenes you see. Perfect for travellers who feel ‘guilty’ sometimes grabbing their cameras, when all they really want to do is live in that moment and really enjoy looking at something. Have a look at some of the close-ups I’ve made during my trips:  

 

Macro Travel Photography - Japan | The Travel Tester Paper umbrella in Kyoto, Japan

 

Candy on La Boqueria Market in Barcelona, Spain

Paua Shells in Invercargill, New Zealand

Stupa eyes in Boudhanath, Nepal

Construction of Tokyo Tower, Japan

 

 

More travel photo tips from the experts

There are some fantastic resources out there that can help you improve your photos drastically. Here are my favourite travel photo tips relating to close-up and macro photography:

 

 • 3 Ways To Get Sharper Close-Ups  on Digital Photography School
 • Three Quick Tips For Close-Ups on Photo Naturalist
 • 3 Ways to improve close-up photos on Digital Camera World
 • Can Macro Photos Sell as Stock? on Breakfast StockClub / The Photographer’s Life
 • Don’t Just Cut… Chop: How to Crop Your Photos on  The Photographer’s Life
 • Holiday Travel Tip: The Two-Dollar Macro Lens on Great Escape Publishing

 

 

Check out my new travel photo tips every month, and look for more of my travel photos on Instagram

 

Travel Photo Tips - Close-Up/Macro | The Travel Tester

 

Ga Dichtbij en wordt Persoonlijk

Voor de start van deze serie reisfoto tips heb ik gekozen voor close-up (als het gaat om een extreme close-up, wordt ernaar verwezen als macro fotografie), omdat het een van de makkelijkste manieren is om je foto’s direct te verbeteren.

Gewoon door dichtbij te komen, krijg je een prachtige compositie en dit laat je foto er echt uitspringen. Om de beste kwaliteit foto te krijgen, is het niet slim om je afbeelding kleiner te knippen, maar om echt fysiek dichterbij je onderwerp te komen. Op die manier kun je zelfs de foto later op een groter formaat afdrukken en kun je nog de mooie details zien. Ik denk dat macro fotografie het best werkt als je of het hele frame vult met het onderwerp, of als je de achtergrond heel simpel houdt zodat het de kijker niet afleidt. 

 

Kijk goed

Close-up, of macro fotografie, zorgt ervoor dat je echt wat meer tijd neemt als je een foto maakt. Ik denk dat het je ook beter doet laten kijken naar de scene. Perfect dus voor reizigers die zich soms schuldig voelen als ze gelijk hun camera’s grijpen, terwijl ze eigenlijk eerst even het moment bewust mee willen maken en ergens van willen genieten. Kijk maar eens naar de close-ups die ik gemaakt heb tijdens mijn trips:  

 

Macro Travel Photography - Japan | The Travel Tester Papieren parasol in Kyoto, Japan

 

snoep op de La Boqueria Markt in Barcelona, Spanje

Paua schelpen in Invercargill, Nieuw Zeeland

Stupa Ogen in Boudhanath, Nepal

Constructie van de Tokyo Tower, Japan

 

 

Mer reisfoto tips van de experts

Er zijn ontzettend veel goede bronnen te vinden die je kunnen helpen je foto’s dramatisch te verbeteren. Hier zijn een aantal van mijn favorieten reisfoto tips met betrekking tot close-up en macro fotografie:

 

 • 3 Ways To Get Sharper Close-Ups  op Digital Photography School
 • Three Quick Tips For Close-Ups op Photo Naturalist
 • 3 Ways to improve close-up photos op Digital Camera World
 • Can Macro Photos Sell as Stock? op Breakfast StockClub / The Photographer’s Life
 • Don’t Just Cut… Chop: How to Crop Your Photos o  The Photographer’s Life
 • Holiday Travel Tip: The Two-Dollar Macro Lens o[ Great Escape Publishing

 

 

Bekijk mijn nieuwe reisfoto’s elke maand en kijk voor meer reisfotos op Instagram

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CommentLuv badge

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.