Why travel adds to the quality of life (#TBDI2013 thoughts)Waarom reizen aan de kwaliteit van het leven bijdraagt (#TBDI2013 gedachten)

Why travel adds to the quality of your life

nlNederlands (Dutch)

 

If there is one thing I got out of visiting the TBDI conference in Rimini, Italy this week (and of previous travel blogging conferences), it’s that travelling enhances the quality of people’s lives in so many ways, it should almost become obligatory.

 

Why travel adds to the quality of your life

 

During the four days I was in Italy, I met an incredible group of passionate people, working so unbelievably hard to be able to follow their dreams -and sharing this with an ever bigger travel community of individuals looking to live a life that aligns with their passions.

 

Travel blogging seems to be the key to opening hundreds to thousands (and sometimes even millions) of doors for people that have questions, fears and prejudices that hold them back from seeing more of this planet -and they turn these limitations into opportunities to experience a world waiting to teach, impress, rejuvenate, inspire and motivate them.

 

Why travel adds to the quality of your life

 

I’ll be going more into the speaker presentations of the conference in a later post, but I just wanted to share with you these thoughts I had travelling back from Rimini to Amsterdam yesterday.

 

Finding Passion & Making Friends For Life

The last days, we spoke a lot about turning a passion for travel into a sustainable business, the importance of telling stories and helping the travel industry tell them, keeping your skills as a blogger (or better: content provider) updated to move your business forward, using social media, images and video to make these stories even stronger and getting creative in developing campaigns that showcase a destination in an honest, direct and very personal way.

 

But besides networking to become more professional in this fairly new industry and sharing valuable business insights, more importantly we came together as travellers and left as closer friends.

 

Why travel adds to the quality of your life

Why travel adds to the quality of your life

Learning from friends & having fun together while waiting for our speed-dating sessions

 

Learning From Others

We shared knowledge and stories of adventures and mishaps, worked out upcoming travel itineraries together, played around and laughed so much, got to know and supported each other and left with the promise to meet again one day, somewhere on the road.

 

It’s exactly that what I always take home with me after travelling: the memories of the people, the stories we told each other and it’s these moments that will last forever and have helped me shape me to become the person I am today.

 

What I learn about a place and it’s people illuminates what I learn about myself – Travel Writer Don George on TBEX Dublin

 

 

Why travel adds to the quality of your life

View from my hotel in Riccione, Italy

 

 

What Really Adds To The Quality Of Life

You might not remember all those delayed flights, lost luggage and missed trains as these memories will eventually become less and less important.

You will probably not remember the the date that cloister was built or the exact address of that little bar in Riccione, but you will remember the feeling you had tasting local beer and the best ham and salami, while listening to a two musicians singing their hearts out. And you will remember talking passionately about music and politics with people coming from four different places in the world before walking home over the beach at 5am.

 

You will always remember the people you were with on that specific moment that no one else will understand. These are the moments that add something to the quality of your own and each other’s lives. 

 

In the end, isn’t that the most important thing about travel of all? Or am I just being a hopeless romantic again?

 

In any case, as a travel blogger, I am happy to be able to share these amazing moments with you and to encourage you to experience the same. Just wanted to share that with you all :)

 

Why travel adds to the quality of your life

 

x Nienke

Ps. Special thanks to Megan, Brendon, Jo, Laurence, Daniel, Adam, Susan, Liz, Kate, Katja, JoshDomenico & GiuliaAyngelina, Michael, KellyJoshua, DJ, Krista, Rick and Melvin for making this trip well-worth it! 

 

 

Als er iets is dat ik uit mijn bezoek aan het TBDI congres in Rimini, Italië gehaald heb deze week (en uit eerder bezochte reisblog congressen), is het dat reizen de kwaliteit van mensen hun leven in zo veel verschillende manieren verrijkt, dat het eigenlijk verplichte kost voor iedereen zou moeten zijn.

 

Waarom reizen aan de kwaliteit van je leven bijdraagt

 

Tijdens de vier dagen dat ik in Italië was, ontmoette ik een ongelofelijke groep gepassioneerde mensen, die onmetelijk hard werken om hun dromen na te jagen -en dit te delen met een nog grotere reisgemeenschap, bestaande uit individuen die op zoek zijn naar een leven dat in lijn ligt met hun passies.

 

Reisbloggen lijkt de sleutel te zijn om honderden tot duizenden (en soms zelfs miljoenen) deuren te openen van mensen die zitten met vragen, angsten en vooroordelen die hen tegenhouden meer van onze planeet te gaan zien -en zij zetten deze beperkingen om naar mogelijkheden om een wereld te ervaren die staat te springen ze iets te leren, te laten overweldigen, te doen verjongen, inspireren en motiveren.

 

Why travel adds to the quality of your life

 

Ik zal in een later bericht verder ingaan op alle presentaties van de sprekers op het congres, maar ik wilde gewoon even mijn gedachten met je delen die ik had toen ik terugreisde van Rimini naar Amsterdam gisteren. 

 

Passie Vinden & Vrienden Voor Het Leven Maken

De laatste dagen hebben we het veel gehad over hoe je je passie om te reizen kunt omzetten naar een duurzaam bedrijf, het belang van het vertellen van verhalen en het helpen van de reisindustrie deze verhalen te vertellen, je vaardigheden als blogger (of misschien beter gezegd: content ontwikkelaar) up-to-date te houden om je bedrijf vooruit te laten bewegen, social media, beelden en video in te zetten om deze verhalen nog sterker te laten zijn en creatief worden in het ontwikkelen van campagnes die een bestemming op een eerlijke, directe en ontzettend persoonlijke manier laat zien.

 

Maar naast het netwerken om meer professioneel in deze vrij nieuwe sector te worden en waardevolle business inzichten te delen, was het belangrijker nog dat we samen kwamen als reizigers en hechtere vrienden.

 

Why travel adds to the quality of your life

Why travel adds to the quality of your life

Leren van vrienden & samen pret hebben terwijl we op onze speed-dating sessies wachtten

 

Van Anderen Leren

We deelden kennis en verhalen over avonturen en misstappen, planden samen aankomende reisschema’s, maakten lol en lachten heel wat af, leerden elkaar beter kennen en ondersteunden elkaar en vertrokken met de belofte elkaar ooit weer eens onderweg tegen te komen, waar ook in de wereld.

 

En dat is precies wat ik altijd mee naar huis breng na het maken van een reis: de herinneringen aan de mensen, de verhalen die we elkaar vertelden en het zijn deze momenten die voor altijd zullen blijven en me geholpen hebben de persoon te worden die ik vandaag de dag ben.

 

What I learn about a place and it’s people illuminates what I learn about myself – Reisschrijver Don George tijdens TBEX Dublin

 

 

Why travel adds to the quality of your life

Uitzicht vanuit mijn hotel Riccione, Italië 

 

 

Wat Echt Aan De Kwaliteit Van Je Leven Bijdraagt

Je zult misschien niet al die vertraagde vluchten, verloren bagage en gemiste treinen herinneren, omdat deze herinneringen uiteindelijk allemaal minder belangrijk worden.

Je zult je waarschijnlijk niet de datum herinneren waarop dat klooster gebouwd was of het exacte adres van dat kleine barretje in Riccione, maar je zult je wel het gevoel herinneren dat je had bij het proeven van dat lokale bier en de beste ham en salami die je proefde, terwijl je luisterde naar twee muzikanten die zongen alsof het hun laatste dag op aarde was. En je zult je wel herinneren hoe je gepassioneerd praatte over muziek en politiek met mensen die uit vier verschillende plaatsen op de wereld kwamen, voordat je over het strand terug naar huis liep om 5 uur ‘s ochtends.

 

Je zult je altijd de mensen herinneren die bij je waren op die specifieke momenten die niemand anders zal begrijpen. Dit zijn de momenten die iets toevoegen aan de kwaliteit van je eigen leven en dat van anderen. 

 

Uiteindelijk is dat toch het belangrijkste van reizen? Of ben ik nu gewoon weer een hopeloze romanticus?

 

In ieder geval ben ik blij als reisblogger in staat te zijn deze prachtige momenten met je te delen en je aan te moedigen om hetzelfde mee te maken. En dat wilde ik gewoon even met jullie delen :)

 

Why travel adds to the quality of your life

 

x Nienke

Ps. Special thanks voor MeganBrendonJoLaurenceDanielAdamSusanLizKateKatjaJoshDomenico & GiuliaAyngelinaMichaelKellyJoshuaDJKristaRick en Melvin, die deze reis echt de moeite waard maakten! 

 

nlNederlands (Dutch)

Written By
More from Nienke Krook

Western-Style Pastries at St. Marc Café in Tokyo, Japan

Because the breakfast in our hostel in Tokyo was just toast and...
Read More

1 Comment

  • Pingback: 12 Scientific Facts About Travelling That Prove It’s The Healthiest & Happiest Thing To Do In Life - Wickedeye Entertainment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CommentLuv badge

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.