An Ode to Travel BrochuresEen Ode aan Reisbrochures

Some posts on this site contain affiliate links. If you book or buy something through these links, we earn a small commission (at no extra cost to you) Read our privacy policy for more information.

English (Engels)

I have never really told anyone this, but I am a true believer in travel brochures. Yes, those folded pieces of paper or little booklets that invite you to visit a restaurant, jump out of a plane and give you lists of ‘must-do’ experiences in a certain area.

No, it’s not a new type of religion, although if you see me working one, you’d see I take my brochures very seriously.

Er is niemand die dit weet, maar ik geloof heilig in reisbrochures. Ja, je kent ze wel: die gevouwen velletjes papier of kleine boekjes die je uitnodigen een restaurant te bezoeken, uit een vliegtuig te springen en je een lijst met ‘niet te missen’ ervaringen in een bepaald gebied geven. 

Nee, het is geen nieuw geloof, alhoewel, als je me soms bezig ziet, zou je weten dat ik mijn brochures erg serieus neem.

I Love Travel Brochures

Working as a travel agent in Sydney was almost like being in heaven… 

 

Gathering Experiences

On holidays, you can usually recognize me as the person frantically browsing through the racks at travel agent offices and local tourism boards, leaving with arms full of paper and a satisfied look on my face. Like a tramp searching for cigarette butts on a cold winter’s day, I pick up pamphlets of attractions I neither have time, nor money for, or even the slightest intention of ever visiting. I just can’t help myself. 

Abandoned leaflets in hostels or trains? Mine. A tourism expo in town? Mine. Mine. Mine. I get more excited than a kid visiting the circus. Skip the elephants people, you had me at the cover of the booklet! 

I love the hope I get from flipping through pages full of colourful photos depicting intensely happy visitors, immaculate hotel rooms and food that has not looked better since the last supper. And to add to the excitement, I’m an avid researcher too. I browse websites, dig through travel guides, interrogate everyone that has ever been to the destination I’m going to – and then the planning hasn’t even really begun yet.

 

Now I must warn you, my planning techniques are somewhat unconventional…

 

Glue it like you mean it

In the middle of a pile of paper shreds, that not too long before had the shape of a magazine, brochure, booklet or newspaper, I compile my ultimate travel itinerary. I organize, glue, write and highlight everything there is possibly to see and dream of all the good things coming.

Being borderline crazy or not, it gives me a strange kind of peace knowing what might be coming. It really does. Even when I know I won’t be able to do everything I planned, or that reality isn’t always as great as the brochure might make you think. 

I Love Travel Brochures

My Secret Big Bucket List Book

 

Beyond The Brochure

I know unforeseen things happen. I know trains don’t show up for 9 hours in India, without letting you know why and that when not paying attention in a bus in Australia, you end up 500 km from the place you were supposed to get off -with the bus driver thinking it’s the most hilarious thing ever.

I know you don’t get the hostel dorm as pictured, with even remotely the same hearth warming, fresh smelling and sharply clothed people in them. I know upon entering Disneyland, Mickey hasn’t been longing for my visit since weeks and dying to finally meet me, as I did for him.

And I know that the difference between the pictured two- or three walking boots under an advertised adventure tour can mean anything between a leisurely stroll on a board walk to a hike for titans at 51 degrees Celsius -before lunch. I know all that, I do.

But I also know that randomly picked up brochures have brought me to camp sites in people’s back yards, basically unknown movie locations and the best family run museums. That the best discount coupons are in the least appealing brochures. And that the little maps in the back of booklets have saved my life multiple times.

 

So I will keep collecting my little paper friends, as they represent my hopes, my dreams and eventually my reality-check when I travel. I cannot wait to see where the next brochure is taking me…

Are you a brochure collector? Let me know I’m not alone in this!

I Love Travel Brochures

Werken als een reisagent in Sydney was als de hemel voor me…

 

Ervaringen Verzamelen

Op vakantie kun je me meestal herkennen als die persoon die als een idioot in de rekken bij een reisagent of plaatselijke VVV staat te graaien. Ik vertrek meestal met armen vol papier en een gelukzalige glimlach op mijn gezicht. Als een zwerver die tijdens een koude winterdag naar sigarettenpeuken loopt te zoeken, raap ik folders op van attracties waar ik geen tijd, geen geld of zelfs in de verste verte ook maar de interesse van daadwerkelijk bezoeken heb. Ik kan het gewoon niet helpen.

Achtergelaten folders in hostels of treinen? Mine! Een vakantiebeurs in de stad? Mine. Mine. Mine! Ik ben enthousiaster dan een kind dat het circus bezoek. Sla die olifanten maar over mensen, je had me bij de voorkant van het boekje al.

I hou gewoon erg van de hoop die je krijgt als je bladert door pagina’s kleurrijke foto’s van intens gelukkige bezoekers, brandschone hotelkamers en eten dat er sinds het laatste avondmaal niet zo lekker heeft uitgezien. En om er nog een schepje bovenop te doen, ben ik ook een liefhebber van grondige onderzoeken. Ik klik door diverse websites, graaf door reisgidsen en ondervraag iedereen die maar ooit in de buurt van een bepaalde bestemming geweest is. En dan is het gewone plannen nog niet eens begonnen. 

 

Nu moet ik je waarschuwen, mijn planningstechnieken zijn iets ongewoon…

 

Lijmen alsof je leven er vanaf hangt

Middenin een stapel papieren snippers, die kort ervoor nog de vorm van een tijdschrift, brochure, boekje of krant aannamen, stel ik mijn ideale reisschema samen. Ik sorteer, lijm, schrijf en onderstreep alles dat er werkelijk maar te zien is en ik droom van alle het goede dat gaat komen. 

Of ik nou stapelgek ben of niet, het geeft me gewoon een bepaald soort rust dat ik weet wat er gaat gebeuren onderweg. Echt! Zelfs terwijl ik weet dat ik echt niet alles kan doen wat ik gepland heb, of dat de realiteit niet altijd zo rooskleurig is als de brochure mij heeft doen geloven. 

 

I Love Travel Brochures

My Secret Big Bucket List Book

 

Voorbij de Brochure

Ik weet dat er dingen gaan gebeuren die ik niet voorzien heb. Ik weet dat treinen je in India rustig 9 uur laten wachten, zonder te iets te melden en dat als je niet goed oplet in een Australische bus, je 500 kilometer te ver van je bestemming eindigt en de de buschauffeur denkt dat dit het meest grappige is dat hem ooit overkomen is. 

Ik weet dat je niet altijd de hostel kamer krijgt die afgebeeld stond, met zelfs maar mensen die in de verte lijken op de hartverwarmende, fris ruikende en scherp geklede mensen erin. Ik weet dat als je Disneyland betreedt Mickey echt niet weken heeft zitten wachten op je, zoals ik dat bij hem deed…

En ik weet dat het verschil tussen een in een reisbrochure afgebeelde 2- of 3 wandelschoenen alles tussen een ontspannen wandeling over een wandelroute en een wandeling voor titanen bij 51 graden (voor de lunch) kan betekenen. Ik weet dat allemaal, echt. 

Maar ik weet ook dat achteloos opgeraapte folders me bij kampeerplekken in mensen hun achtertuin, bij vrijwel onbekende filmlocaties en de beste familie gerunde museums brachten. Dat de beste kortingcoupons in de minst aantrekkelijke brochure zitten. En dat de kleine kaartjes achterin informatieboekjes mij al meerdere malen mijn leven redden. 

 

Dus ik zal waarschijnlijk altijd mijn kleine papieren vrienden blijven verzamelen, omdat ze staan voor mijn hoop, mijn dromen en uiteindelijk mijn ‘reality-check’ als ik reis. Ik kan niet wachten om te zien waar de volgende brochure mij naartoe zal brengen…

Verzamel jij ook altijd brochures? Laat me weten dat ik hier niet alleen in sta!

English (Engels)

More from Nienke

A Rotterdam Restaurant ExperienceEen Rotterdam Restaurant Ervaring

If you were wondering about going to a good Rotterdam restaurant, keep...
Read More

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

CommentLuv badge

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.