London Tower Tour Review with CityWonders

Some posts on this site contain affiliate links. If you book or buy something through these links, we earn a small commission (at no extra cost to you) Read our privacy policy for more information.

Nederlands (Dutch)

I’ve always seen the area around the Tower of London as a bit of a tourist trap. It’s busy as everybody wants to see the crown jewels, so going into it must be only for those with a deep love for the Royal Family, willing to get squashed by the masses or for people with nothing else to do…

 

Little did I know that there is actually a great way to see the inside of the Tower without feeling like a tin of sardines. And that is to take a guided tour. For example with City Wonders, like I did a couple weeks back. With only 6 people, including Nick and me, our tour guide Alison showed us the secrets of this interesting place in the city and knew exactly where to go first in order to avoid most of the crowds.

 
 

Visiting the Tower of London

Join me for the online tour of this lovely half day of exploring London’s historical buildings. We didn’t just visit the Tower, but also had a riverside walk and climbed to the top of the St. Paul’s Cathedral (stunning views coming up soon!)

 

London Tower Guided Tour

 

With the 7 of us (including the guide), we started the Saturday quite early. But getting there at 9AM is really worth it if that means you get to have a nice stroll around the Tower, looking at the amazing buildings at the opposite of the river and really taking your time to pay a visit to the crown jewels inside.

 

London Tower Raven

 

The ravens were at home too. We got pretty close to them as well!

 

London Tower Tour

London Tower London Tower Guard

 

Inside the Tower, watching the guard make his rounds.

 

Beefeater

 

Inside London Tower

 

Did you know people actually lived INSIDE the tower? How cool is that? Apparently you can apply for this after you’ve served in the army for more than 24 years…

 

London Tower Armoury

 

London Tower Artillery

 

I couldn’t take photos inside the vault where the crown jewels were unfortunately, but it was quite impressive as you get to see all the different crowns, table ware and other ornaments that are either gold or embedded with the most precious gems and jewels.

 

Seeing the crowns is actually quite funny too, as they’ve put them in cases in the middle of a hall, with an escalator at either side, you you pretty much slide past it like a human sushi train. Hilarious, but also pretty clever.

 

London Tower Beefeater Portrait

 

London Tower Tour

 

If you ask nicely, you can take a photo with the Yeoman Warders (beefeaters) inside the London Tower.

 

London Tower Visitors

 

When we were finished, the crowds started coming in. Perfect timing!!

 
 

Visiting the St. Paul’s Cathedral

After our tour in the Tower of London, we made our way for a walk around the riverbank towards to St. Paul’s Cathedral. At this point, we would have liked to stop for a quick snack as we were actually getting a bit hungry now and the walk took quite a while.

 

I can recommend bringing some water and maybe a snack to the tour in case you spend a bit more time at the Tower and won’t have time enough for a snack break.

 

South Bank River Walk

 

London Millenium Bridge

 

The walk along the river is beautiful and our guide knew pretty much everything about every single structure we passed, so that was great, as normally you just walk here and don’t really pay attention to it.

 

 

St. Paul's Cathedral

 

And then… there it is! What a fantastic building, right? I had visited the cathedral before, but never went up in the tower.

 

Besides explanation about the construction and the altar on the ground floor, you also get access to the crypt and after the tour is finished, you can go for a quick lunch around the cathedral and get back in with your ticket to climb the dome for the best views over London!!

 

 

St. Paul's Cathedral

 

View from St. Paul's Cathedral

 

View inside St. Paul's Cathedral

 

You cannot take photos inside the cathedral, but when you climb the dome, there is one point where you will find a little window looking down into the chapel. Kodak moment, right there!

 

View from St. Paul's Cathedral

 

View from St. Paul's Cathedral

 

Useful Information

I had a great time during the tour due to the fact that the group was so small and our guide was fantastic. Alison (Brooke-Turner) is a professional tour guide that also runs her own personal guided tours of London and the South East. I loved the fact that she knew a lot about the history of London, the art and the buildings and that she had a good sense of humour at the same time :D

 

As I said, I can recommend bringing a bottle of water and maybe a small snack. Also wear comfortable shoes as you do quite a lot of walking. I wouldn’t recommend this tour if you have difficulty walking.

 

You can book the exact same tour we did above through City Wonder Tours here

 
 

I hope you have a great time exploring London like we did!

 

View from St. Paul's Cathedral

 

Disclaimer: Nick and me got this tour kindly offered to us by CityWonders Tours. All photos and opinions are our own. Ik heb het gebied rond de Tower of London altijd als een beetje toeristisch gezien. Het is druk, want iedereen wil de kroonjuwelen zien, dus er in gaan is alleen voor mensen met een sterke liefde voor de koninklijke familie, voor mensen die bereidt zijn geplet te worden door de massa’s of voor mensen met niets anders te doen …

 

Wist ik veel dat er eigenlijk best een geweldige manier om de binnenkant van de toren te zien was (zonder het gevoel alsof je een blikje sardines bent – ja, een heel blikje). En dat is door het nemen van rondleiding met een gids. Bijvoorbeeld met CityWonders, zoals ik een paar weken terug deed. Met slechts 6 mensen, waaronder Nick en mijzelf, liet onze gids Alison ons de geheimen van deze interessante plek in de stad zien. Ze wist precies waar we het eerste heen moesten om het grootste deel van de drukte te vermijden.

 
 

De Tower of London Bezoeken

Ga meet me mee op deze online tour van de leuke halve dag die we hadden met het ontdekken van Londen’s historische gebouwen. We bezochten namelijk niet alleen de Toren, maar liepen ook langs de rivier en klommen naar de top van de St. Paul’s Cathedral (de prachtige uitzichten komen er snel aan!)

 

London Tower Guided Tour

 

Met ons 7-en (waaronder de gids), begonnen we de zaterdag heel vroeg. Maar om daar om 9 uur te staan is echt de moeite waard, want dat betekent dat je een mooie wandeling rond de Tower kunt hebben, rustig kunt kijken naar de prachtige gebouwen aan de overkant van de rivier en echt even de tijd kunt nemen voor een bezoek aan de kroonjuwelen binnen.

 

London Tower Raven

 

De raven waren ook thuis. We kwamen best dichtbij!

 

London Tower Tour

London Tower London Tower Guard

 

Binnen in de Toren, kijkend naar een bewaker die zijn rondes doet.

 

Beefeater

 

Inside London Tower

 

Wist je dat mensen daadwerkelijk woonden in de toren? Hoe cool is dat? Blijkbaar kun je je hiervoor aanmelden nadat je 24 jaar gediend in het leger hebt…

 

London Tower Armoury

 

London Tower Artillery

 

Ik kon helaas geen foto’s nemen in de kluis waar de kroonjuwelen waren, maar het was heel indrukwekkend, want je krijgt alle verschillende kronen, serviezen en andere ornamenten van goud of ingebed met de meest kostbare edelstenen en de juwelen te zien.

 

Het zien van de kronen is eigenlijk best grappig, want ze hebben ze in het midden van de zaal in glazen kistjes gezet, met een soort roltrap aan beide kanten, waardoor je er rustig langs zoeft als een menselijke sushi trein. Hilarisch, maar ook best slim.

 

London Tower Beefeater Portrait

 

London Tower Tour

 

Als je het ​​netjes vraagt, kun je best een foto nemen met de Yeoman Warders (Beefeaters) in de London Tower.

 

London Tower Visitors

 

Toen we klaar waren, begon de drukte. Perfecte timing dus!

 
 

De St. Paul’s Cathedral Bezoeken

Na onze tour in de Tower of London, wandelden we langs de rivier richting de St. Paul’s Cathedral. Op dit punt hadden we graag even gestopt voor een snelle snack, want we hadden eigenlijk best een beetje honger gekregen en de wandeling duurde best een tijdje.

 

Ik kan je dus aanraden om wat water en misschien een snack mee te nemen op de tour, voor het geval je een beetje meer tijd doorbrengt in de Toren en geen tijd genoeg hebt om te stoppen voor een snelle break.

 

South Bank River Walk

 

London Millenium Bridge

 

De wandeling langs de rivier is mooi en onze gids wist vrijwel alles over elk gebouw dat we voorbij liepen, dus dat was geweldig, want normaal gesproken loop je hier gewoon langs en besteed je er niet echt aandacht aan.

 

 

St. Paul's Cathedral

 

En dan … daar is ie! Wat een fantastisch gebouw, niet? Ik had de kathedraal al eerder bezocht, maar ging nooit in de toren. Vandaag wel dus!

 

Naast de uitleg over de bouw en het altaar op de benedenverdieping, krijg je ook toegang tot de crypt. Nadat de tour is voltooid, kun je even wat lunchen in de restaurantjes rondom de kathedraal en terug naar binnen met je ticket om de koepel te beklimmen!

 

 

St. Paul's Cathedral

 

View from St. Paul's Cathedral

 

View inside St. Paul's Cathedral

 

Je kunt geen foto’s nemen in de kathedraal, maar als je de koepel beklimt, is er op een gegeven moment een punt waar je door een klein venstertje naar beneden de kapel in kunt kijken. Kodak momentje!
 

View from St. Paul's Cathedral

 

View from St. Paul's Cathedral

 

Praktische Informatie

Ik vond de tour echt super leuk en dat kwam vooral omdat de groep zo klein was en onze gids fantastisch vertelde. Alison (Brooke-Turner) is een professionele gids die ook haar eigen persoonlijke rondleidingen in Londen en het Zuid-Oosten doet. Ik vond het leuk dat ze veel wist over de geschiedenis van Londen, de kunst en de gebouwen en dat ze tegelijkertijd een goed gevoel voor humor had : D

 

Zoals ik al zei, kan ik je aanraden om een flesje water en misschien een kleine snack mee te nemen. Draag ook zeker comfortabele schoenen, want je zult erg veel lopen. Ik zou de tour niet aanraden als je heel slecht ter been bent.

 

Je kunt exact dezelfde tour doen als wij hierboven lieten zien met CityWonders Tours (hier)

 
 

Ik hoop dat je net zo’n leuke tijd met het ontdekken van Londen zult hebben als wij!

 

View from St. Paul's Cathedral

 

Disclaimer: Nick en ik kregen deze tour vriendelijk aangeboden door CityWonders Tours. Alle foto’s en meningen zijn van onszelf. 

Nederlands (Dutch)

More from Nienke

10x Street Artists from London You Don’t Want to Miss

You probably don't know about all the hundreds of different street artists...
Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CommentLuv badge

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.