Is the postcard dead?Is de ansichtkaart dood?

Are Postcards Dead? Blog by The Travel Tester

nlNederlands (Dutch)

 

One of my guests in the hostel came up to me today and asked me ‘Sorry, but did I write correctly on this postcard? I have never send one before’.

 

 

I felt so old right then.

 

Are Postcards Dead? Blog by The Travel Tester

 

 

After a closer look at her card, I had to keep myself from laughing. She’d written on the wrong side of the card and hadn’t left any space for an address or the stamps (they now had to go in the lower-left corner).

The fact that she was holding a card from the Mona Lisa and we were in fact in Amsterdam, didn’t even seem that important anymore.

 

I started wondering… Is the postcard dead?

 

Sending Postcards With A Personal Touch

When I was little, sending a card home seemed almost the highlight of the trip. We would spend almost half a day picking out cards for the entire family and friends back home.

Even though none of these people would probably gather to compare postcards (‘Why did you get the ‘funny’ card, and I the unsignificant church and flowers? She must like you better…’), we always made a careful selection of images and matching stamps and spend the rest of the day thinking what to write on them (of course that also had to be different for everyone, so far efficiency in the 90’s).

 

Postcards From Around The World

I inherited my grandfathers stamp collection as I always had a fascination with the little pictures on them (Yes, I’m uncool like that) and I even participated in The Postcrossing Project numerous times to receive postcards and stamps from all over the world from people I’d never met before. Did you ever try it?

Postcards kept coming to us when Nick and I moved to Sydney for two years. It soon turned our boring apartment into a colourful collage of cards from thoughtful family members and friends. It was one of those things that gave us the feeling we were a bit closer to them. 

 

Is The Postcard Dead?

An article in The Telegraph a couple of months ago reported that a survey under 1200 people showed only 6% of them still send a traditional card when travelling, compared with 1 in 4 who use Facebook and 10% using Skype. So maybe you could say that the online world killed the postcard?

While I still occasionally buy postcards when I travel, to hang on my wall, I rarely think of sending one nowadays. But the personal touch you can give to it makes me realize I should put a little bit more effort in next time.

 

Tell me, how do you feel about postcards?

 

What was the best card you ever got?

 

And do you still know how to properly write one? Or do you consider a Whats-app or Facebook message enough to share your travel adventures with the people at home?

 

Een van mijn gasten in het hostel kwam vandaag naar me toe en vroeg me ‘Sorry, maar heb ik goed op deze ansichtkaart geschreven? Ik heb er nog nooit een gestuurd’.

 

 

Ik voelde me gelijk zo oud.

 

 

 

Na wat beter op haar kaart gekeken te hebben, moest ik echt mijn best doen mijn lachen in te houden. Ze had aan de verkeerde kant van de kaart geschreven en totaal geen ruimte voor een adres of postzegels gehouden (ze moesten nu in de linker onder hoek).

Het feit dat ze een kaart van de Mona Lisa in haar hand had, terwijl we natuurlijk gewoon in Amsterdam waren, leek ineens niet meer zo belangrijk.

 

Ik vroeg mezelf gelijk af… is de ansichtkaart dood?

 

Ansichtkaarten Met Een Persoonlijke Boodschap Sturen

Toen ik klein was, leek het sturen van een kaartje bijna het hoogtepunt van de reis. We deden er dan ook bijna de halve dag over om kaarten voor de hele familie en vrienden thuis uit te zoeken.

Zelfs al was de kans waarschijnlijk klein dat deze mensen zich zouden verzamelen om ansichtkaarten te vergelijken (‘waarom heb jij de grappige kaart gekregen en ik die met die onduidelijke kerk en bloemen? Ze vindt jou waarschijnlijk leuker…’), zorgden we er altijd voor dat we een doordachte keuze maakten van afbeeldingen en bijbehorende postzegels. De rest van de dag werd dan besteed aan het nadenken over wat we erop moesten schrijven (natuurlijk moest ook dat voor iedereen anders, zo inefficiënt waren we in de jaren ’90 dan ook wel weer…)

 

Ansichtkaarten Van Over De Hele Wereld

Van mijn opa erfde ik zijn postzegelverzameling omdat ik altijd al een fascinatie voor de kleine plaatjes had (ja, zo’n sukkel was ik precies) en ik deed zelfs fanatiek mee aan het Postcrossing Project. Zo ontving ik kaarten en postzegels uit de hele wereld van mensen die ik nog nooit eerder ontmoet had. Heb jij dit ooit geprobeerd?

De kaarten bleven komen toen Nick en ik naar Sydney verhuisden voor twee jaar. Het veranderde onze slaapkamer al snel van iets saais in een vrolijk gekleurde collage van kaarten van attente familieleden en vrienden. Het was een van die dingen die ons een beetje het gevoel gaf iets dichter bij hen te zijn. 

 

Is De Ansichtkaart Dood?

Een artikel in The Telegraph van een aantal maanden geleden, werd geschreven over een onderzoek dat gehouden was onder 1200 mensen. Hieruit bleek dat slechts 6% van hen nog een traditionele kaart stuurden als ze op reis waren, vergeleken met 1 op de 4 die Facebook gebruikten en 10% die liever Skypen. Dus misschien zou je wel kunnen zeggen dat de online wereld de ansichtkaart ‘vermoord’ heeft?

Hoewel ik nog af en toe kaarten koop als ik reis, om aan mijn muur te hangen, moet ik toegeven dat ik er steeds minder aan denk om er ook een naar het thuisfront te sturen. De persoonlijke touch die je eraan kunt geven doet me wel realiseren dat ik hier toch in het vervolg een beetje beter mijn best voor moet gaan doen.

 

Vertel eens, wat vind jij van ansichtkaarten?

 

Wat was de beste kaart die jij ooit ontving?

 

En weet jij nog hoe je een kaart moet schreijven? Of vind je het sturen van een Whats-app of Facebook bericht wel genoeg om je reisavonturen met de mensen thuis te delen?

nlNederlands (Dutch)

More from Nienke

[:en]Map of Stuttgart: City Plan and Brochures to Download[:nl]Kaart van Stuttgart: Stadsplan en Brochures om te Downloaden[:]

[:en]The Travel Tester practical map of Stuttgart and downloadable brochures of transport,...
Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CommentLuv badge

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.