[:en]Do in Dublin: Discover Gaelic Games[:nl]Doen in Dublin: Ontdek Keltische Spelen[:]

nlNederlands (Dutch)

[:en]Looking for something active to do in Dublin during your visit? How about discovering the traditional Gaelic Games?

 

Do in Dublin: Discover Gaelic Games | The Travel Tester

Do in Dublin: Discover Gaelic Games

 

 

We’re welcomed at the Clash Gaelic Games School in Portmarnock by the enthusiastic Gareth, the youngest of five O’Driscoll brothers, three of which run the school. He’s an Irish teacher by trade with a big passion for the Irish language and hurling.

for what?

 

Do in Dublin: Discover Gaelic Games | The Travel Tester

Local hurling club Naomh Mearnóg

 

Hurling: The Fastest Field Sport in the World!

This fun Irish game looks a bit like a hockey/football/lacrosse mix-up. It’s played with a shorter stick with a broader oval blade than hockey and the ball (the sliotar) is the size of a baseball. It is the national game of Ireland and may date back to the 2nd millennium BC. There is also a similar game for women called camogie (camógaíocht).

Like you (probably), I’d never even heard of this game, but I soon found out it’s actually a lot of fun! The aim of the game is to hit the ball with the stick (the hurley) in the goal of the opponent, either over the crossbar (1 point) or under the crossbar into a net (1 goal / 3 points).

You can catch the sliotar in your hand and carry it for 4 or less steps, kick or slap it with your open hand, or struck it in the air/on the ground with the hurley. All of this happens at incredible speed. Needless to say, wearing a helmet is a feckin’ good idea.

 

Do in Dublin: Discover Gaelic Games | The Travel Tester

 

Apparently, they play hurling all around the world, but in Ireland it’s more a way of life than anywhere else. This soon becomes clear to us when Gareth tells us the history of the game and how he played it since he was little… while waving his arms around, jumping up and falling down and making us laugh so hard.

This guy is awesome! His dad was there as well and he just seemed very proud standing in the corner looking at his passionate son.

 

Do in Dublin: Discover Gaelic Games | The Travel Tester

 

Now, I won’t go too much into the tech and rules of the game, as that’s what Wikipedia is for, but I can recommend you listening to Gareth’s story about how hurling came about.

You can understand why we had such a good time!

 

 

Do in Dublin: Discover Gaelic Games | The Travel Tester

Time to try hurling ourselves… I loved it!

 

Do in Dublin: Discover Gaelic Games | The Travel Tester

Do in Dublin: Discover Gaelic Games | The Travel Tester

When there are helmets involved, you know it’s getting serious.

 

Do in Dublin: Discover Gaelic Games | The Travel Tester

That’s what a pro looks like

 

Gaelic Football

At Clash they believe that to truly understand Gaelic games you can’t just watch them being played. Nope, they combine the practical sessions with historical facts and mythical stories which will make sure that you leave thinking that Gaelic Games are the greatest sports in the world! And we all did in the end :)

And so after our hurling lesson we have a go at Gaelic football. This game is a form of football, but then you play with 15 players on each side. You can score by getting the ball into the goal (3 points) or a set of two upright posts separated by a crossbar (1 point).

You can carry, bounce, kick, hand-pass and solo the ball (this last one you drop the ball and then toe-kick it into your hands), so definitely a lot different from other types of football. And I’m proud to say I’m equally bad at both of them, haha.

I enjoyed the Gaelic football, but definitely pick hurling as my favourite new sport that I learned this year!

 

Do in Dublin: Discover Gaelic Games | The Travel Tester

 

Wondering if you should give hurling and Gaelic football a go yourself? Well, as the Clash website says it better than I could word it: “Leave the pub and museums for a couple of hours and get out into the fresh air to experience a real taste of Irish culture that you won’t find anywhere else.” Absolutely agree on that!

 

Do in Dublin: Discover Gaelic Games | The Travel Tester

Thanks Gareth!

 

Have a look yourself of what you can experience at Clash:

 

The Travel Tester || Practical

For all practical advice on how to get to Dublin, where to stay in Dublin and what else to experience in Dublin, please click below:

What to do in Dublin: A Breath of Fresh Air | The Travel Tester
What to do in Dublin
One day in Dublin? See the Highlights with these Tips | The Travel Tester
One day in Dublin
Map of Dublin: City Plan and Brochures to Download | The Travel Tester
Map of Dublin
Food in Dublin: The Best Places for Local Food & Good Drinks | The Travel Tester
Food in Dublin
Art in Dublin: Street Art, Statues and... Doors! | The Travel Tester
Art in Dublin
Learn in Dublin: Dive into Irish History | The Travel Tester
Learn in Dublin
Day trip from Dublin: Explore the North County: Malahide, Portmarnock and Howth | The Travel Tester
Day trip from Dublin

 

 

 

The Travel Tester || Your Turn

Select one of the things above to find out more or bookmark this article on Pinterest: 

 

 

Do in Dublin: Discover Gaelic Games | The Travel Tester

 

Disclaimer: My trip to Dublin was part of the ‘Dublin: a Breath of Fresh Air’ blog trip (#LoveDublin), a collaboration between Tourism Ireland and iambassador. All photos and opinions are my own, as always.[:nl]Zin om iets actiefs te doen in Dublin tijdens je bezoek? Wat dacht je van het ontdekken van de traditionele Keltische Spelen?

 

Doen in Dublin: Ontdek Keltische Spelen | The Travel Tester

Doen in Dublin: Ontdek Keltische Spelen

 

 

We worden verwelkomd bij de Clash Gaelic Games School in Portmarnock door de enthousiaste Gareth, de jongste van vijf O’Driscoll broers, waarvan er drie de school runnen. Hij is een geschoolde Ierse leraar met een grote passie voor de Ierse taal en hurling.

voor wat?

 

Doen in Dublin: Ontdek Keltische Spelen | The Travel Tester

Lokale hurling club Naomh Mearnóg

 

Hurling: De Snelste Veldsport in de Wereld!

Dit leuke Ierse spel lijkt een beetje op een hockey/voetbal/lacrosse mix-up. Het wordt gespeeld met een kortere stok met een breder ovaal blad dan hockey en de bal (de Sliotar) is ter grootte van een honkbal. Het is de nationale sport van Ierland en de oorsprong gaat terug naar het 2e millennium voor Christus. Er is ook een soortgelijk spel voor vrouwen genaamd camogie (camógaíocht).

Net als jij (waarschijnlijk) had ik nog nooit gehoord van dit spel, maar ik kwam er snel achter dat het eigenlijk ontzettend leuk was! Het doel van het spel is om de bal met de stick (de Hurley) in het doel van de tegenstander te krijgen. Of over de lat (1 punt) of onder de lat in een net (1 doelpunt/3 punten).

Je kunt de Sliotar vangen in je hand en dragen voor 4 of minder stappen, schoppen of slaan met je open hand, of in de lucht/op de grond raken met de hurley. Dit alles gebeurt op een ongelooflijke snelheid. Onnodig om hieraan toe te voegen natuurlijk, maar het dragen van een helm is een Feckin’ goed idee.

 

Doen in Dublin: Ontdek Keltische Spelen | The Travel Tester

 

Blijkbaar spelen ze hurling over de hele wereld, maar in Ierland het is meer een manier van leven dan waar dan ook. Dit werd al snel duidelijk voor ons toen Gareth ons de geschiedenis van het spel vertelde en hoe hij het al speelt sinds hij klein was… terwijl hij met zijn armen rondzwaaide, omhoog spring en weer neerviel en ons daarmee hard aan het lachen maakte.

Deze gast is echt geweldig. Zijn vader was er ook en die stond dan ook terecht met veel trots naar zijn gepassioneerde zoon vanuit een hoekje te kijken.

 

Doen in Dublin: Ontdek Keltische Spelen | The Travel Tester

 

Ik zal niet teveel in de technische kant en de regels van het spel ingaan, want daar hebben we Wikipedia voor, maar ik kan je aanraden om eens te luisteren naar Gareth’s verhaal over waar hurling vandaan gekomen is.

Je kunt nu begrijpen waarom wij het zo naar ons zin hadden!

 

 

Doen in Dublin: Ontdek Keltische Spelen | The Travel Tester

Tijd om het hurling zelf te gaan beleven… echt super leuk!

 

Doen in Dublin: Ontdek Keltische Spelen | The Travel Tester

Doen in Dublin: Ontdek Keltische Spelen | The Travel Tester

Als er helmen bij komen kijken dan weet je dat het serieus wordt.

 

Doen in Dublin: Ontdek Keltische Spelen | The Travel Tester

Zo ziet een pro er hier uit

 

Gaelic Football

Bij Clash geloven ze dat om echt de Gaelic spellen te begrijpen, je niet gewoon kunt kijken hoe het wordt gespeeld. Nee, ze combineren de praktische sessies met historische feiten en mythische verhalen, die ervoor zorgen dat je zeker weggaat met een gevoel dat Gaelic Games de meest toffe sporten in de wereld zijn! En dat deden we op het eind ook wel een beetje :)

En dus kregen we na onze hurling les een cursusje Gaelic football. Dit spel is een vorm van voetbal, maar dan speel je met 15 spelers aan elke kant. Je kan scoren door de bal in het doel te krijgen (3 punten) of door een set van twee rechtopstaande palen gescheiden door een dwarsbalk te krijgen (1 punt).

Je kunt de bal dragen, stuiteren, schoppen, met de hand doorgeven en ‘solo’spelen (hierbij laat je de bal vallen op je voet en schop je hem in je handen), dus zeker heel anders dan andere soorten voetbal. En ik kan nu met trots zeggen dat ik even slecht in beide versies ben, haha.

Ik heb genoten van het Gaelic football, maar zeker het hurling geldt nu als mijn favoriete nieuwe sport die ik dit jaar geleerd heb!

 

Doen in Dublin: Ontdek Keltische Spelen | The Travel Tester

 

Vraag je je af of je hurling en Gaelic football ook eens zelf moet proberen? Nou, zoals de Clash website het beter zegt dan dat ik dat zou kunnen verwoorden “Laat de pub en de museums even voor wat het is voor een paar uur en stap de frisse lucht in om de echte smaak van Ierse cultuur te krijgen die je nergens anders zult vinden”. Helemaal mee eens!

 

Doen in Dublin: Ontdek Keltische Spelen | The Travel Tester

Thanks Gareth!

 

Kijk zelf maar eens wat je bij Clash kan ervaren:

 

The Travel Tester || Practical

Voor al ons praktische advies over hoe in Dublin te komen, waar in Dublin te overnachten en wat nog meer te zien en doen in Dublin klik je hier beneden:

Wat te doen in Dublin: A Breath of Fresh Air | The Travel Tester
Wat te doen in Dublin
Een Dag in Dublin? Zie de Hoogtepunten met deze Tips | The Travel Tester
Een Dag in Dublin
Kaart van Dublin: Stadsplan en Brochures om te Downloaden | The Travel Tester
Kaart van Dublin
Eten in Dublin: De Beste Plekken voor Lokaal Eten & Heerlijk Drinken | The Travel Tester
Eten in Dublin
Kunst in Dublin: Street Art, Beelden en... Deuren! | The Travel Tester
Kunst in Dublin
Leren in Dublin: Duik in de Ierse Geschiedenis | The Travel Tester
Leren in Dublin
Dagtrip vanaf Dublin: Onderzoek de North County: Malahide, Portmarnock en Howth | The Travel Tester
Dagtrip vanaf Dublin

 

 

 

The Travel Tester || Your Turn

Kies een van bovenstaande opties om meer te weten te komen, of bewaar dit artikel op Pinterest: 

 

 

Doen in Dublin: Ontdek Keltische Spelen | The Travel Tester

 

Disclaimer: Mijn reis naar Dublin was onderdeel van de ‘Dublin: a Breath of Fresh Air’ blog trip (#LoveDublin), een samenwerking tussen Tourism Ireland en iambassador. Alle foto’s en meningen zijn van mijzelf, zoals altijd.[:]

nlNederlands (Dutch)

Tags from the story
Written By
More from Nienke Krook

What We Can Learn From Kids In Fiji

Moments after I arrived on the beautiful little island of  Vorovoro in Fiji,...
Read More

4 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CommentLuv badge