[:en]How to write a disclaimer for your blog: One that stands out[:nl]Hoe een disclaimer voor je blog te schrijven: Een die opvalt[:]

Blogging Tips: How to write a disclaimer for your blog (one that stands out) | The Travel Tester

[:en]When you write a blog, you want people to read it, right? You also might like people taking your advice on certain topics, after all you’ve done your research and wrote a blog that might inspire or help others. A disclaimer is something you will always need on your blog.

Sometimes, people that read blogs and websites assume that ALL the information on it is accurate.

They will take a bloggers advice on certain topics without seeking additional medical advice or professional help. And when things go wrong, some of them will sue. So it’s very (did I say VERY yet?) important to make it absolutely clear to your readers that the information you provide is for informational (and probably entertainment) purposes only and that when the readers is in doubt, they should seek help from a professional.

 

How to write a disclaimer for your blog: One that stands out | The Travel Tester

 

Why a disclaimer for your blog is important

Since you are the writer of the articles, you are responsible over anything that appears on your blog. With a disclaimer (that is accessible from every page on your blog) you can protect yourself from some nasty things happening to you, legally speaking, that is. It does not prevent you from getting the flue or being dumped by your boyfriend, I’m afraid.

Even though a disclaimer is serious business, this doesn’t mean it cannot be fun to read. As a matter of fact, a disclaimer that doesn’t just use stiff, law school terminologies is much easier to read and understand by visitors.

Have a look over at my disclaimer, to show you what I’ve done with it (at the bottom of my website)

 

Writing A Disclaimer for your blog
– Step by Step

 

1.   Terms of Use

In the first part of the disclaimer, you explain to readers that all information provided on and taken from your blog is at their own risk. They are reading your blog of their own free will.

2.   Copyright Policy

Write down that unless otherwise noted, you are the legal copyright holder of all material on your blog and that others cannot use it to reprint or publish without your written consent.

3.   Hold Harmless

Explain that all the information provided on your blog is for entertainment purposes only and that you are not providing medical, legal or other profession advice (unless you actually do, of course, in that case you might want to get help from a lawyer to ensure you write a fitting disclaimer). Make sure your readers understand that they are reading and/or using any of the information from your blog at their own risk.

4.   Privacy Statement

Tell your readers that you will not sell any of their personal or contact information to another company. You will not put their information on spam lists. But also (and that is important!) that you are not responsible for the privacy practices of any of your advertisers or blog commenters.

5.   Reserve Rights

Write down that you reserve the right to change the focus on your blog, to shut it down, sell it or to change the terms of use (go to a paid platform) at your own discretion.

6.   Advertisers and Sponsors

Explain that you are not responsible for the actions of your advertisers or sponsors. For example, when your readers buy a product of service based upon a link from your blog, they must take action with that exact company to resolve any issues, not with you.

7.   Letters to the Editor

Let your readers know what will happen with any letters, messages, tweets or e-mails that they send to you. What is your policy? Will you share (parts of) those letters with your other readers? Will you keep everything confidential? Will you claim ownership of those letters to later use them in an up-coming book, blog or column (or will you allow the writer to keep ownership)?

A thorough, but easy to read disclaimer is an absolute must for a blog. Better be safe than sorry, right? When you have any doubt about things to put in your disclaimer, have a look at what other bloggers have come up with and learn from them. And of course you can always ask a lawyer when you’re not sure entirely.

 

How to write a disclaimer for your blog: One that stands out

This lady in Vietnam told me I would have 2 husbands and 7 children. Should’ve read her disclaimer. 

 

The Travel Tester || Practical

Want to know more about Copyright, Trademarking and Intellectual Property? On my favourite online learning platform Creative Live, there are some great courses you can refer to:

Copyright, Trademark, and Intellectual Property for Entrepreneurs with Rachel Rodgers
Copyright, Trademark, and Intellectual Property for Designers with Rachel Rodgers
Copyright, Trademark, and Intellectual Property for Filmmakers with Rachel Rodgers
Copyright, Trademark, and Intellectual Property for Photographers with Rachel Rodgers
Legal Survival Guide for Creative Businesses with Craig Heidemann

please note these are affiliate links, when you decide to purchase anything through these links I get a small commissions at NO extra cost to you, it helps me to keep running this blog

 

 

The Travel Tester || Your Turn

Did you put a (personalised) disclaimer on your blog? Please share the link to it in the comment section!

 

 

And thank you for either commenting here or on my Social Media channels:

 [:nl]Als je een blog schrijft, wil je dat mensen hem lezen, toch? Je vindt het misschien ook leuk als mensen over jouw adviezen over bepaalde onderwerpen praten. Je hebt immers al je research gedaan en een blog geschreven die misschien anderen inspireert of helpt. Een disclaimer is iets dat je altijd nodig hebt op je blog.

Soms nemen mensen die blogs en websites lezen aan dat ALLE informatie die erop staat feitelijk klopt.

Zij zullen het advies van bloggers over bepaalde onderwerpen ter harte namen zonder aanvullende medisch advies of professionele hulp te zoeken. En als er dan iets mis gaat, kunnen sommigen van hen een rechtzaak aanspannen. Dus het is erg (heb ik al ERG gezegd?) belangrijk dat je het absoluut duidelijk maakt aan je lezers dat de informatie die jij verstrekt voor informatie (en waarschijnlijk vermaak) is en dat wanneer lezers over iets twijfelen, ze altijd hulp bij een professioneel iemand moeten vragen.

 

How to write a disclaimer for your blog: One that stands out | The Travel Tester

Waarom een disclaimer belangrijk is op je blog

Omdat jij de schrijver van jouw artikelen bent, ben je verantwoordelijk over alles dat er op jouw blog verschijnt. Met een disclaimer (die toegankelijk is vanaf elke pagina op je blog) kun je jezelf beschermen tegen akelige dingen, op juridisch gebied dan. Het helpt niet tegen het oplopen van de griep en het gedumpt worden door je vriendje, helaas.

Al is een disclaimer belangrijk genoeg, dit betekent niet dat het niet leuk kan zijn om te lezen. Sterker nog, een disclaimer die niet vol zit met stijve termen uit een studie rechten is veel gemakkelijker te lezen en te begrijpen door je bezoekers. Kijk maar eens wat ik met mijn disclaimer gedaan heb (onderaan mijn website).

 

Een Disclaimer voor je blog schrijven
– Stap voor Stap

 

1.   Gebruiksvoorwaarden
In dit eerste deel van de disclaimer leg je uit dat alle aangeboden informatie die vanaf jouw blog verzameld wordt voor eigen risico is. Dat ze je blog lezen naar eigen vrije wil.

2.   Copyright Policy
Schrijf op dat tenzij anders vermeld, je de wettelijke copyright houder bent van al het materiaal op je blog en dat anderen dit niet mogen gebruiken om te her-printen of publiceren zonder jouw geschreven toestemming.

3.   Vrijwaring
Leg uit dat alle informatie die op jouw blog wordt aangeboden voor vermaak bedoeld is en dat je geen medische, juridische of ander professioneel advies biedt (tenzij je dit natuurlijk wel doet, in dat geval zul je waarschijnlijk een advocaat moeten inschakelen voor een passende disclaimer) Zorg ervoor dat je lezers begrijpen dat ze alles wat ze lezen en/of gebruiken op eigen risico is.

4.   Privacy Statement
Vertel je lezers dat je hun persoonlijke of contactgegevens niet aan een ander bedrijf zal verkopen. Dat je hun informatie niet op spam lijsten zal plaatsen. Maar ook (en dat is belangrijk!) dat je niet verantwoordelijk bent voor de privacy praktijken van jouw adverteerders of mensen die reacties op jouw blog schrijven.

5.   Reserve Rechten
Schijf op dat jij het recht voorbehoudt om de focus van je blog te veranderen, de blog te sluiten, te verkopen of de gebruiksvoorwaarden te veranderen (te gaan naar een betaald platform) op je eigen discretie.

6.   Adverteerders en Sponsors
Leg uit dat je niet verantwoordelijk bent voor de acties van jouw adverteerders of sponsors. Bijvoorbeeld, als jou lezers een product of dienst kopen via een link vanaf jouw blog, moeten ze het zelf met dat bedrijf opnemen als er problemen zijn, niet met jouw.

7.   Brieven aan de Redactie
Laat je lezers weten wat er zal gebeuren met alle brieven, berichten, tweets of emails die zij naar jou sturen. Wat zijn je voorwaarden? Zal je (delen) van die brieven met andere lezers delen? Zal je alles geheim houden? Zal je deze brieven tot jouw eigendom verklaren om ze later te kunnen gebruiken in een boek of column (of laat je de schrijver van de brief de eigenaar blijven)?

Een uitvoerige, maar gemakkelijk te lezen disclaimer is echt nodig op een blog. Beter voorkomen dan genezen, toch? Als je enige twijfel hebt over dingen die je in je disclaimer kan zetten, kijk dan wat andere bloggers doen en leer van hen. en natuurlijk kun je altijd een advocaat inschakelen als je niet zeker van je zaak bent.

 

How to write a disclaimer for your blog: One that stands out

Deze dame in Vietnam vertelde me dat ik later 2 mannen en 7 kinderen zou krijgen. Had ik maar beter haar disclaimer gelezen. 

 

The Travel Tester || Practical

Wil je meer weten over Copyright, Trademarken en Intellectueel Eigendom? Op mijn favoriete online leerplatform Creative Live, zijn er een aantal goede cursussen waar je informatie kunt vinden:

Copyright, Trademark, and Intellectual Property for Entrepreneurs with Rachel Rodgers
Copyright, Trademark, and Intellectual Property for Designers with Rachel Rodgers
Copyright, Trademark, and Intellectual Property for Filmmakers with Rachel Rodgers
Copyright, Trademark, and Intellectual Property for Photographers with Rachel Rodgers
Legal Survival Guide for Creative Businesses with Craig Heidemann

let erop dat dit affiliate links zijn, als je besluit iets via deze links te kopen krijg ik een kleine commissie, dit kost jouw NIETS extra’s, maar het helpt mij om deze website draaiend te houden

 

 

The Travel Tester || Your Turn

Heb jij een (gepersonaliseerde) disclaimer op jouw blog gezet? Deel de link dan hier beneden!

 

En bedankt voor het achterlaten van een berichtje hier of op mijn Social Media kanalen:

 [:]

Tags from the story
,
Written By
More from Nienke Krook

[:en]Tickets Booked, Life Changed[:nl]Tickets Geboekt, Leven Veranderd[:]

[:en]I cannot go back anymore. The tickets have arrived and the money has...
Read More

16 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

CommentLuv badge