Blog Boomerang: Travel questions you should ask yourself tooBlog Boemerang: Reisvragen die jij jezelf ook zou moeten stellen

Blog Boomerang - Travel

 

 

A while ago, I received a ‘blog boomerang’ from my friend Elena from creativelena.com. She send me 11 questions to answer that really made me think about the reason I love to travel so much: the amazing memories we create on the road!

 

I’d like to share my answers to her questions here with you and encourage you to answer them too!

 

Blog Boomerang - Travel Quote

 

What we'll cover in this article

What is your most memorable travel experience? Why?

For me, that’s my first travel memory of living in St. Maarten as a kid. While I was just 6, I remember loving the pelicans and goats that roamed the island, the days on the beach, the music, eating spareribs and coconuts, out jeep without windows, that huge bat that would drink from our pool each night… I can even sometimes still smell the way the island smelled. Soooo Good!

 

What do you always carry with you on your trips?

Hmm, good question, I’ve changed the way I pack quite a lot over the years and tend to bring less every time. I think a camera and a notebook are the key items that I’ve brought with me on every trip so far.

 

Where will you go when you are 60 years old? Who with?

I hope that at 60 I’ll still be exploring the world as there are many more countries to visit and cultures to explore. With Nick of course!

 

 Blog Boomerang - Travel Japan

My first solo trip: To Japan!

 

 

What do you refer to as “creative travel”? Would you like to try it? And if so, where and how?

For me, creative travel is experiencing a place in a way that involves more than taking a photo and crossing it off the list. It’s finding out more about the history, culture and morals of a destination by getting active and have the experience yourself. One of the things I always like is taking a cooking class or participate in a local festival! So enriching!

 

Your most beautiful travel experience with a local person?

I’ve taken a few press trips in the last year and every time a local explains us about their city, local customs or their businesses, I’ve noticed how proud they are of where they come from and what they do. That makes me realise every time that I am very lucky to do what I do and meet all these people that I normally wouldn’t and also make me want to share that experience even more!

 

 

Blog Boomerang - Travel

Palm reading in Hue, Vietnam

 

What piece of advice would you give young people who want to travel?

Go alone! If anything on my travels has made the most impact on the rest of my life, it was getting on that plane alone and travelling for 4 months, and a couple years later another 5 months. You’ll never get to experience anything like that again!

 

What is your personal limit on your travels? What would you still try or endure, where is your borderline?

I would never do a bungee jump in my life, as I have a bad back and wouldn’t risk it, even though they say it’s save. Same with diving, with my asthma, if only light, I just don’t think it’s worth risking my health for something like that.

 

What travel experience makes you feel really proud?

Reaching Annapurna Base Camp at 4130 meters in Nepal was a historic moment for me. I’m not fit at all and while the 11 day hike was though, I was so proud in the end for managing it!

 

 

Blog Boomerang - Travel Nepal

Hiking in the Annapurna, Nepal. Best travel experience!

 

If you could board a plane tomorrow, where would it take you?

North America, for sure. East Coast, West Coast and everything in between. An epic road trip through many of the States is on the top of my travel list!

 

Your tastiest travel dish?

On Fiji, I’ve become a huge fan of Banana Cake, although I don’t even like bananas!

 

What is your very own, personal travel philosophy?

I believe that travel doesn’t stop when you get back home. Not only can souvenirs and photos take you back to your trip, there is so much you learn from travelling that you can use in your daily life as well!

 

Such beautiful questions by Elena, don’t you think? Now it’s your turn. I’m not tagging anyone, but let me know what would you answer by posting your answers below or posting a link to your blog!

 
 

And thank you for either commenting here or on my Social Media channels:
 

 

 

 

Een tijdje geleden ontving ik een ‘blog boemerang’ van mijn vriendin Elena van creativelena.com. Ze stuurde me 11 vragen om te beantwoorden die me echt even deden nadenken over de reden waarom ik zoveel houdt van reizen: de geweldige herinneringen die we maken onderweg!

 

Ik zou hier graag mijn antwoorden op haar vragen met je delen en je aanmoedigen om ze zelf ook te beantwoorden!

 

Blog Boomerang - Travel Quote

 

Wat is je meest memorabele reiservaring? Waarom?

Voor mij is dat mijn eerste herinneringen van wonen op St. Maarten als een kind. Hoewel ik pas 6 was, herinner ik me dat ik de pelikanen zo leuk vond en de geiten die over het eiland liepen, de dagen op het strand, de muziek, spareribs en kokosnoten eten, onze jeep zonder ramen, die enorme vleermuis die elke avond uit het zwembad kwam drinken… ik kan soms nog steeds de geur van het eiland ruiken. Zooooo lekker!

 

Wat neem je altijd mee op je reizen?

Hmm, goede vraag, ik heb de manier waarop ik inpak best veranderd over de laatste jaren en ik neem iedere keer toch steeds minder mee. Ik denk dat een camera en een notitieboekje echt de voorwerpen zijn die ik tot nu toe op elke reis wel meenam.

 

Waar zul je heen gaan als je 60 bent? En met wie?

Ik hoop dat als ik 60 ben ik nog steeds de wereld aan het ontdekken ben, want er zijn zoveel landen nog te bezoeken en culturen te leren kennen. Met Nick natuurlijk!

 

 Blog Boomerang - Travel Japan

Mijn eerste solo reis: naar Japan!

 

 

Waar denk jij aan bij “Creatief Reizen”? Zou je het willen proberen en zo ja, waar en hoe?

Voor mij is creatief reizen een plaats ervaren op een manier die verder gaat dan alleen een foto maken het en van de lijst schrappen. Het gaat erom meer over de geschiedenis, cultuur en moraal van een bestemming te leren door actief bezig te gaan en echt zelf iets te ervaren. Iets wat ik zelf altijd leuk vind om te proberen is het nemen van een kookles, of deelnemen aan een lokaal festival. Zo verrijkend!

 

Wat is je meest mooie reiservaring met een lokaal persoon?

Ik heb het laatste jaar best een aantal persreizen gemaakt en elke keer legt een lokaal iemand iets uit over hun stad, lokale gebruiken of hun zaak en het valt me dan altijd op hoe trots ze zijn over waar ze vandaan komen en wat ze doen. Dat doet me elke keer weer realiseren dat ik erg veel geluk heb in wat ik doe en dat ik deze mensen mag ontmoeten, die ik normaal niet gezien zou hebben. Dat wil me deze ervaringen alleen nog maar meer delen!

 

 

Blog Boomerang - Travel

Handlezen in Hue, Vietnam

 

Welk advies zou jij jonge mensen geven die willen reizen?

Ga alleen! Als er iets is dat op mijn reizen de meeste impact heeft gemaakt op de rest van mijn leven, wat het alleen op dat vliegtuig stappen en vier maanden alleen te reizen (en een paar jaar later nog eens 5 maanden). Je zult nooit meer zoiets als dat ervaren!

 

Wat is je persoonlijk limiet als je reist? Waar kun je nog tegen en wat is je grens?

Ik zou nooit een bungeejump doen, omdat ik een slechte rug heb en het gewoon niet wil riskeren, ook al zeggen ze dat het veilig is. Hetzelfde met duiken. Met mijn astma, al is het maar licht, denk ik gewoon niet dat het het waard is om mijn gezondheid voor zoiets te riskeren.

 

Welke reiservaringen maken je trots?

Het bereiken van het Annapurna Base Camp op 4130 meter in Nepal was best een historisch moment voor mij. Ik ben helemaal niet fit en hoewel de 11-daagse hike enorm zwaar was, was ik uiteindelijk erg trots dat ik het haalde!

 

 

Blog Boomerang - Travel Nepal

Hiken in het Annapurnagebergte, Nepal. Beste reiservaring!

 

Als je morgen op een vliegtuig kon stappen, waar zou je dan heen gaan?

Noord-Amerika, absoluut! De Oostkust, de Westkust en alles ertussen. Een epische road trip door veel van de staten, dat staat echt aan de top van mijn reislijstje!

 

Je lekkerste reisgerecht?

Op Fiji werd ik erg fan van Banana Cake, en dat terwijl ik helemaal niet van bananen houdt!

 

Wat is je eigen, persoonlijke reisfilosofie?

Ik geloof niet dat reizen stopt zodra je weer thuiskomt. Niet alleen kunnen souvenirs en foto’s je terugnemen naar je reis, er is ook zoveel dat je van reizen kunt leren dat je ook in je dagelijks leven kunt inzetten. 

 

Echt mooie vragen van Elena, vind je ook niet? Nu is het jouw beurt: wat zou jij antwoorden? Laat het me weten door ze hieronder te plaatsen, of plaats de link naar jouw blog waarin je antwoord geeft!

 
 

En bedankt voor het achterlaten van een berichtje hier of op mijn Social Media kanalen:
 

 

Tags from the story
Written By
More from Nienke Krook

Places to See in Goa: Find Your Inner Hippie with These Peaceful Activities

During my most recent visit to India, I found a couple of...
Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CommentLuv badge